2017-06-08

Veteranklubbens årsmöte 2017-06-07

·        Mötets öppnande

·        Val av ordförande och sekreterare för mötet
·                 Ordförande: Aulikki ”Kikki” Lönnäng, sekreterare: Ingela Högberg

·        Redogörelse för föregående års verksamhet och ekonomi
·                 Kikki refererade kortfattat ur Veteranklubbens verksamhetsberättelse 2016-2017. Se bilaga!
·                 Ulf Grahm redovisade genom Kassörsrapport 2016/17. Se bilaga!

·        Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
·                 Beviljades.

·        Val av styrelse för 2017-2018
·                 Ola Högberg - Ordförande
·                 Monica Hammarnäs – Vice ordförande
·                 Ulf Grahm – Kassör
·                 Ingela Högberg – Sekreterare
·                 Sten Dellby – Kommunikationsansvar/Medlemsrekrytering
·                 Inger Ekelin – Övrig medlem
·                 Gunnel Larsson – Övrig medlem

·        Val av revisorer
·                 Solveig Pihl, Marie Ann Bergqvist

·        Valberedning
·                 Staffan Lööf (sammankallande), Hans Holmqvist, Kerstin Holmeros Skoglund

·        Kommande års aktiviteter
·                 Vid höstens första möte 14 september berättar Anna-Lena Elled (fd Ingenjörshögskolan) om sin segling i Volvo Ocean Race.
Helen Flensburg uppmärksammade två datum, 14/9 och 4/11 för att besöka Borås Orkesterförening.
Ytterligare flera idéer om verksamheter föreslogs. Den nya styrelsen återkommer med program i höst.
·        Mötets avslutande
·                 Kikki avslutade mötet och avtackades efter två års uppskattat ordförandeskap med en bukett blommor.


____________________________________________________________________
Aulikki Lönnäng                                                                       Ingela Högberg
Ordförande                                                                              Sekreterare

·        Vi trettifem närvarande medlemmar lyssnade, efter det fromella årsmötets avslutning, på rektor Björn Brorströms uppdatering av läget på HB. Några av Björns informationspunkter:

·         Malmö Högskolas uppgraderas till universitet 2018. HB ägnar sig åt att förstärka sin utveckling av universitetskvalitéer inför framtiden.

Polisutbildningen: Arbetet är i full gång med att förbereda ansökan inför 2018. Det blir en 2-årig uppdragsutbildning, som beräknas omfatta 5-600 studenter. Training Center för blåljusverksamhet finns redan på HB och kan länkas till polisutbildningen. En framtida socionomutbildning kan även den kopplas till polisutbildningen. Vi ser med spänning fram emot beslutet om placering!

Samarbetet med Högskolan i Skövde om förskollärarutbildning fortsätter. Stort söktryck till utbildningen.

Roland Andersson ersätts efter många år som ordförande i HB:s styrelse av Gunilla Hedenberg från Kungliga Biblioteket.

Björn avslutade med att önska oss en trevlig sommar.

·        Efter mötet hölls ett kort konstituerande möte med den nya styrelsen. Höstens första styrelsemöte blir 2017-08-29. Samling HB:s entré kl 10.00.

·         Avlsutningsvis bjöds vi på en som alltid mycket god sommarlunch med sill, färskpotatis och jordgubbar.

Nu väntade sillunchen och vi var alla mycket sugna!
Tack för ett trevligt år i Veteranklubben och trevlig sommar!
/Ingela HögbergBilaga 1

VETERANKLUBBEN                                                 
Vid Högskolan i Borås

2017-06-07


Veteranklubbens verksamhet 2016 - 2017

Hösten startade med lunch på The Company och därefter blev vi guidade av Malena Karlsson om utställningenpå Textilmuseet "Artist Textile"
Nästa träff startade också i The Company för lunch och därefter berättade Elisabeth Fjällman mycket intressant om "Färgens betydelse"

Nästa träff hade inget speciellt program, utan vi åt lunch tillsammans på The Company.

Helen Flensburg ordnade, så att de som önskade kunde gå på konsert med Borås Orkesterförening och lyssna på den världsberömde violinisten Gilles Apap.

Julavslutning med Rektor Björn Brorström, som berättade om verksamheten på Högskolan. Därefter en god jullunch
Våren startade med besök på Abecita. Där Hans Lindfors guidade utställningarna; "The rise and fall of Ingrid Bergman. And rise", Jesper Molins "Min pappa Camilla", "Svenska fotografer - porträtt"
med säte i Vårgårda

Nästa träff startade också med lunch på The Company och därefter berättade Lennart Wasling väldigt intressant om en del av sina Boråsbilder.

Nästa träff startade även den med gemensam lunch, denna gång i Gröna matsalen. Säkerhetspolis och Kriminalkommisarie Klas Persson berättade till sina bilder om "Brott mot äldre" och CIRCA-gruppen. Mycket intressant.

Fredagen 5 maj var Veteranklubbens medlemmar inbjudna till det mingel som följde årets professors-installation. Före minglet ordnade klubben egna aktiviteter i form av ett lunchmöte och en presentation av Johan Sundén "Så tog vänstern makten i Svenska kyrkan" varvid Johan talade om sin nya bok 68-kyrkan..

Vårutflykten denna gång gick till Husqvarna Museum, där en duktig guide berättade om Husqvarnas flerhundraåriga historia och produktsortiment.Efter besöket, intog vi vår medhavda matsäck i parken och därefter till Gränna med egen tid i det vackra sommarvädret innan vi gick ombord på bussen ner till hamnen och färjan till Visingsö för lunch och guidad tur, Tillbaka till färjan och Gränna gjorde vi en liten avstickare till Röttle by, en liten idyll vid Vätterns strand, med anor från 1200-talet.Där blev det "bussfika" innan hemfärden. En fantastisk dag, som började med vår och blev sommar.

Våren avslutas med årsmöte , Rektor Björn Brorströms rapport om läget vid Högskolan och sommarlunch

Veteranklubbens Styrelse

gm Aulikki "Kikki" Lönnäng


Bilaga 2 

Kassörsrapport 2016/17

Bidrag från Högskolan i Borås (HB) har under verksamhetsåret uppgått till cirka 16.000 kr, vilket är klart inom budget. Största bidragsposter har i storleksordning varit: bussresa till Visingsö, subventionerad jullunch, subventionerad sommarlunch, arvoden till guider samt diverse smärre poster som t ex luncher och presenter till föredragshållare.

Alla övriga kostnader såsom luncher, fika, inträdesavgifter, guider o dyl har betalts av medlemmarna direkt.

Ingående kassa liksom utgående kassa uppgår till 0 kr, eftersom alla kostnader har betalts direkt genom avgifter från medlemmarna eller bidrag från HB.

Borås 2017-06-07

Ulf Grahm, kassör2017-05-24

Inbjudan till vårlunch och årsmöte

Till alla Veteranklubbsmedlemmar!

1. Inbjudan till vårlunch och årsmöte

Efter en fantastisk vårutflykt är det nu dags för nästa aktivitet:
Våravslutning den 7 juni 2017 kl. 11.30 i C203 

Då är det nämligen
årsmöte, 
rektors information om vad som hänt sedan sist och vad som kommer att hända framöver (t.ex om polisutbildning) samt
sommarlunch Gröna Matsalen.

Subventionerad kostnad är 50:- kr per medlem, vilken betalas i anslutning till lunchen.

Anmälan
 till våravslutningen behövs senast den 30 maj till Aulikki via email: aulikkilonnang@gmail.com eller mobil: 0704 94 70 11.

2. Rapport från vårutflykten

Den 18 maj 2017 ägde vår Vårutflykt rum. En skara på 20 personer bestående av medlemmar och anhöriga startade i Borås 07.45 i ett fantastiskt vårväder.

Första stoppet gjordes vid Husqvarna Museum, där vi togs emot av en guide, som berättade intressant om Husqvarnas flerhundraåriga historia & produktsortiment. Efter detta fick vi själva gå runt i de 2400 kvm stora museet och ta del av hur tillverkningen har gått till från 1620 till dagens produkter. Det fanns många produkter att känna igen från vår barndom och fram till idag. Efter besöket gick vi ut i parken strax utanför, där vi packade upp våra ”kaffekorgar” för att fika innan vi steg på bussen igen för nästa etapp.

Nästa stopp var Gränna och nu har det blivit sommar, varmt och skönt. Här fanns det tid för egna aktiviteter, promenader, besök i kyrkan, shopping, polkagristillverkning, glass, m.m. innan vi skulle gå ombord på bussen ner till färjan över till Visingsö.

Väl över på Visingsö efter en härlig båttur var det dags för en god lunch på Restaurang Solbacken inte långt från färjeläget. Efter lunchen väntade en guide på oss i bussen. Hon berättade mycket intressant om Visingsö och guidade oss genom små vägar genom ekskogar, gravfält och många intressanta platser, som många av oss inte hade sett. Vi var ända nere vid öns södra spets och nästan ända uppe i norr. 

Visingsö är Vätterns största ö och är 14 km lång och en största bredd på 3 km. Ön har varit bebodd sedan lång tid och under 1100- och 1200-talet var Visingsö kungamaktens ö. På den södra udden uppfördes då Sveriges första kungaborg, Näs. Magnus Ladulås var en av de många kungarna som residerat där. Vår guide berättade väldigt mycket mer, som jag inte kan återge här. Innan färjan skulle avgå fanns det lite tid över för egna strövtåg i närheten. Några av oss gjorde en närmare granskning av Visingsborg, ruinen i närheten av färjeläget.

Åter igen ombord på bussen och överfärd med färjan till Gränna. Nu gjorde vi en liten avstickare i Röttle by belägen söder om Gränna nere vid Vätterns strand. En idyll, med bl.a. kvarnbyggnader från 1200-talet. Här var det ”bussfika” innan vi anträdde resan hem till Borås, dit vi anlände strax efter 19 efter en fantastisk dag.

2017-05-17

2017-04-23

April månads medlemsbrev

Torsdagen 20/4, 14.00 lyssnade 22 av Veteranklubben medlemmar på f.d. Säpopolisen och Kriminalkommissarien Claes Persson, som talade om ”Brott mot äldre”.

Vi en både tankeväckande och skrämmande beskrivning av den organiserade seriebrottsligheten mot äldre i Sverige och övriga Europa. Det var spännande att höra om den sk. CIRCA-gruppen med säte i Vårgårda och dess viktiga arbete att kartlägga och spåra de kringresande ligorna. 

Genom många exempel och de autentiska filmerna från övervakningskameror fick vi en beklämmande bild över vad man kan bli utsatt för.

Påminnelser om återstående aktiviteter under våren.

Fredagen 5 maj  

är Veteranklubbens medlemmar särskilt inbjudna att vara med på det mingel som följer efter årets professorsinstallation i "Västindien" kl 15.20.
Före minglet har klubben egna aktiviteter:

Kl 13.00 gemensam lunch, för dem som vill på The Company.

Kl 14.00 en presentation av Johan Sundén "Så tog vänstern makten i Svenska kyrkan".
Lokal T154 (dvs galleriet i entréplan på Textilhögskolan).

Kl 15.20 mingel i Arenan (plan 2).

Anmälan till Sten Dellby senast  2 maj.
sten@dellby.info
Mobil: 070-816 49 23
Torsdagen 18 maj 
är det dags för vår vårutflykt, som i år går till Huskvarna - Gränna - Visingsö (se särskilt program som har sänts ut tidigare). 

Kostnad 550:- kr för Veteranklubbens medlemmar och 650:- för övriga. Allt ingår i priset, förutom förmiddagskaffet, som man får ha med sig.

Glöm inte att anmäla dig helst innan sista dagen 4 maj till Aulikki eller Monica!
Mobil: 070 494 70 11

Mobil: 070 973 2740


Onsdagen 7 juni
 
 

kl 1130 - 14.30 avslutar vi våren med Årsmöte och Sommarlunch, vilken intas i Gröna matsalen till subventionerat pris. Som seden bjuder kommer rektor att rapportera.
Vi behöver anmälan, som görs till Aulikki senast 31 maj.
Mobil: 070 494 70 11

Med vänliga hälsningar
Veteranklubbens styrelse
Aulikki Lönnäng och Ingela Högberg

2017-03-13

Välkomna till vårens aktiviteter!

23 Februari 
kl. 13.00 träffas de som önskar i The Company för lunch 
kl. 14.00 i H 402 kommer Lennart Wasling att berätta om sina "Boråsbilder", H 402

I Mars har vi tyvärr inte kunnat spika något datum, Vi återkommer om detta.

20 April 
kl. 13.00 träffas de som önskar i The Company för lunch.
kl. 14.00 kommer Klas Persson från Polisen att berätta om 
"Våld och Rån mot Äldre", E 602

18 Maj 
är det dags för vår Vårutflykt. Vi återkommer om mer information.

7 Juni
kl. 11.30 har vi traditionell våravslutning med årsmöte, C 203 
kl. 12.00 kommer rektor Björn Brorström att informera om vad som hänt sedan sist och vad som kommer att hända framöver, C 203  
Kl. 13.00 äter vi sommarlunch i Gröna Matsalen.

Välkomna!

Med vänliga hälsningar

Veteranklubbens Styrelse
gm Aulikki "Kikki" Lönnäng

Uppdatering: Ev ordnar klubben en aktivitet under eftermiddagen den 5 maj i anslutning till högskolans högtid.

2016-06-24

Protokoll årsmöte 2016-06-09

§1 Mötets öppnande
Ordföranden Aulikki Lönnäng öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
§ 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet
Aulikki Lönnäng utsågs till ordförande för mötet och Ola Högberg till sekreterare.
§3 Redogörelse för föregående års verksamhet och ekonomi
Ordföranden redogjorde kort för det gångna årets aktiviteter. Föredrag av Karman Rousta (IH) om Waste Recovery. Besök på Viareds Museum med Sture Magnusson. Bildvisning av Ola Högberg om Västergötlands berg. Besök på Abecita fotomuseum och guidning av Hans Lindfors om en utställning av Anders Zorns bilder. Vinprovning med Peter Högberg. Företagsbesök på Centiro Solutions i Viared. Bussutflykt till Kinnekulle. Vårlunch och jullunch med rektor och rektors information. Beträffande ekonomin gäller att föreningen inte har några pengar. Högskolan har budgeterat 28000 kr/år för föreningens verksamhet. Organiserat under personalavdelningen (Birgitta Alfraeus).
§ 4 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
Någon ekonomisk redovisning har inte gjorts då kassören varit sjuk en tid, men ekonomin består av Högskolans bidrag på 28000, som inte fullt ut förbrukats under året. Mötet gav styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.
§ 5 Val av styrelse
Avgående ledamöter: Hans Holmqvist, Larsh Eriksson och Ola Högberg avtackades av ordföranden. Till styrelse valdes följande personer: Ordförande: Aulikki Lönnäng Vice ordförande: Monica Hammarnäs Kassör: Ulf Grahm Nya ledamöter: Sten Dellby (kommunikationsansvarig) och Ingela Högberg (sekr), Gunnel Larsson, Inger Ekelin, (övriga ledamöter).
§ 6 Val av revisorer
Till revisorer utsågs Marianne Bergqvist och Solveig Pihl.
§ 7 Valberedning
Till valberedning utsågs Kerstin Holmeros­Skoglund som sammankallande och därtill Larsh Eriksson, Hans Holmqvist och Ola Högberg.
§ 8 Diskussion om kommande års aktiviteter
Följande förslag om program nämndes: Abecita konstmuseum, Borås konstmuseum, Textilmuseet, Skulpturvandring, Magnus Torstenssons biblioteksmuseum, Föredrag av Malin Sundström, Erik Bresky. Helen Flensburg föreslog konsert på Åhaga den 15 nov med den världsberömde violinisten Gilles Apap. (Anmälan till Helen). Första programpunkt bör ske i mitten av september. Medlem i vår förening kan enkelt få medlemskap i Högskolans fritidsförening Yggdrasil och därigenom ta del av deras program.
§ 9 Mötets avslutande
Aulikki Lönnäng avslutade mötet. Efter mötet höll rektor Björn Brorström ett anförande med information om aktuella frågor inom Högskolan.

Ola Högberg/sekreterare Aulikki Lönnäng/ordförande

Höstens program 2016 - så långt som det är klart

Höstens sammankomster startar den 15 September 2016 på Textile Fashion Center med lunch kl. 13.00 på ”The Company”. 

Var och en betalar. Anmälan behövs – förbeställning. Efter lunchen beger vi oss till Textilmuseet för en guidad visning av utställningen ”Artist Textile”.Veteranklubben betalar guidningen, däremot tar museet en entréavgift om 50 kr (gratis för medlemmar i ”Textilhistoriska sällskapet”).

Oktobers och november samlingar har jag inte fått bekräftat ännu.

December månads julavslutning äger rum den 13 December 2016. (Rektor kunde inte den 15 december pga Styrelsemöte). Samling sker i D 209 kl. 11.30. Rektor kommer kl. 12.00 och lunch i Gröna Matsalen är bokad till kl. 13.00.

Orkesterföreningen ordnar en konsert på Åhaga den 15 november 2016 med den världsberömde violinisten Gilles Apap. Helen Flensburg lovar att ta hand om de medlemmar som vill gå på konserten. Anmälan till Helen.

Medlemmarna i Veteranklubben kan få medlemskap i Högskolans fritidsförening Yggdrasil och därigenom få ta del av deras program. Mer information http://fritid-yggdrasil.blogspot.se/

Med vänliga hälsningar

Aulikki ”Kikki” Lönnäng